R u n a u g

Runaug Venås (no)

Runaug Venås sine bilete syner natur i endring. Motiva er abstraherte landskap eller rom som ber preg av hendingar eller katastrofer. Der noko blir brote ned, vil noko nytt oppstå. 


Runaug arbeider i en eigenutvikla teknikk, der ho blandar maleri og teikning. Bileta er laga på preparerte plater i ulike format med papir, primer, akryl, pastell og kol.


Runaug Venås (eng)

Runaug Venås depicts nature in action. Her work show abstract landscapes and spaces touched by major events or disaster. Where something withers, something else will emerge.


Runaug has developed her own technique, using "primer"/acryllic paint, charcoal and paper in an intricate way. Her images are made on MDF-boards, and display skill of both drawing and painting, as well as a very characteristic sense of tactility.