R u n a u g

www.runaugvenaas.com

Contact: runaugvenaas@gmail.com / (+47) 40201788

Runaug Venås

Runaug Venås sine bilder viser natur i forandring. Motivene er abstraherte landskap eller rom som bærer preg av hendelser eller katastrofer. Hvor noe brytes ned, vil noe nytt oppstå. Bildene er laget på preparerte plater, de største er 160x122.


Runaug arbeider i en egenutviklet teknikk, der hun kombinerer primer/akryl, papir og kull på en spesiell måte. Bildene er taktile og har både maleriske og tegneriske kvaliteter.


Runaug Venås

Runaug Venås depicts nature in action. Her work show abstract landscapes and spaces touched by major events or disaster. Where something withers, something else will emerge. Her images are made on MDF-boards, the biggest measuring 160x122cm.


Runaug has developed her own technique, using "primer"/acryllic paint, charcoal and paper in an intricate way. Her images display skill of both drawing and painting, as well as a very characteristic sense of tactility.